Publicystyka

Gość Radia FAMA - Rafał Mitura, burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

O bieżących sprawach dotyczących Miasta i Gminy Wiskitki - rozmawialiśmy z burmistrzem Rafałem Miturą.