Publicystyka

Gość Radia FAMA - Randia Filutowska i Piotr Pastusiak

Gośćmi radia FAMA byli Randia Filutowska i Piotr Pastusiak z Kasztelanii Inowłodzkiej. Opowiedzieli nam o jutrzejszym wydarzeniu - Rozpoczęciu Lata w Inowłodzu.