Publicystyka

Gość Radia FAMA - Remigiusz Caban, Agnieszka Osmólska, Randia Filutowska

„Uśmiać się zdrowo, czyli bigos (potpourri) z Moliera” spektakl pod taką nazwą zostanie wystawiony w Inowłodzu. O szczegółach dotyczących tego wydarzenia z Remigiuszem Cabanem, Agnieszką Osmólską i Randią Filutowską rozmawiała Paulina Kołodziejska.