Publicystyka

Gość Radia FAMA - Stanisław Wasilewski

Lokalny artysta, poeta i społecznik - Stanisław Wasilewski, opowiedział w rozmowie z Barbarą Chlewicką o muzyce, poezji i powrocie do zdrowia po ciężkiej chorobie. Usłyszeliśmy też jego piosenkę o żyrardowskiej rzece Pisi Gągolinie.

fot. Klaudia Appel CK w Żyrardowie