Gość Radia FAMA - Wiesław Fiszbach i Bożena Alicja Markiewicz

Pochodzący z Tomaszowa artysta i malarz, Wiesław Fiszbach, bym gościem Radia FAMA. Towarzyszyła mu również Pani Bożena Alicja Markiewicz, kurator wystaw. Rozmowę poprowadziła Małgorzata Niewiadomska.