Publicystyka

Gość Radia FAMA - Wojciech Bardowski -Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej

Festiwal został powołany do życia w 2021 roku jako przekształcenie i rozszerzenie zasięgu Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej.

Jak będzie wyglądać druga edycja o tym rozmawialiśmy z:

  • Wojciechem Bardowskim - Pomysłodawcą i Dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej

Strona festiwalu