Publicystyka

Gość Radio FAMA - Gość radia FAMA - Anna Arczewska, Łukasz Marek

Gmina Wołomin nie zatrzymuje się i sięga po kolejne środki zewnętrzne. Dowiemy się czy pozyskiwanie środków zewnętrznych należy do trudnych, o tym jakie dofinansowania otrzymała gmina Wołomin i jakie inwestycje są przewidziane w najbliższym czasie, rozmawialiśmy z

  • Anną Arczewską, Naczelnik Wydziału Mediów i Komunikacji
  • Łukaszem Markiem, Zastępcą Burmistrz