Halo tu Radzymin - Damian Mogielnicki dyrektor Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu

W audycji, rozmawialiśmy z dyrektorem radzyminskiego ośrodka kultury i sportu Damianem Mogielnickim na temat nowości i ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w placówce.

Rozpoczęliśmy od omówienia ostatnich modernizacji, które przeszła ośrodek, a także zastanowiliśmy się nad tym. Dyrektor opowiedział nam o licznych atrakcjach, jakie czekają na mieszkańców Radzymina i okolic w ośrodku. Przypomniał o organizowanych tam imprezach sportowych oraz zajęciach.


Zachęcamy do wysłuchania rozmowy oraz śledzenia mediów społecznościowych ROKiS.