Publicystyka

Kulturalny lipiec z Miejskim Domem Kultury w Wołominie

Razem z Martyną Matuszak oraz Marzenną Szymańską z Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przedstawiliśmy słuchaczom Radia FAMA najciekawsze lipcowe wydarzenia mające miejsce na terenie Wołomina.