Publicystyka

Minęło już 5 lat!

O 5-leciu chóru Artis Gaudium, z dyrygent Katarzyną Goljat, rozmawiała Paulina Kołodziejska.