Publicystyka

"Najważniejsze to być miedzy ludźmi"

Kolejne spotkanie na temat seniorów i opiece nad nimi. Gośćmi Radia FAMA byli pani Monika Mroczkowska i pan Marek Adamczyk.