Publicystyka

O Inowłodzu, o Tomaszowie i o powieści "Rezonans czasu" z Anną Partyką-Judge

O Inowłodzu, o Tomaszowie i o powieści "Rezonans czasu", z Anną Partyką-Judge, rozmawiała Paulina Kołodziejska.