Publicystyka

Ogólnopolski Wyścig Szkółek Kolarskich!

Gość: Dariusz Biernacki - Wiceprezes Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego

Prowadzący: Piotr Barański