Opieka zdrowotna w Kobyłce. MSPZOZ

W Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, pod kierownictwem dyrektor Urszuli Starużyk, realizowane są kompleksowe zmiany mające na celu poprawę jakości świadczeń medycznych.

Przychodnia, obsługująca głównie mieszkańców Kobyłki, oferuje szeroki zakres usług, od podstawowej opieki zdrowotnej, przez specjalistyczną, aż po stomatologię, w tym chirurgię stomatologiczną, co stanowi unikatową ofertę w regionie.

Od połowy 2019 roku, kiedy to dyrektor Urszula Starużyk objęła stanowisko, przychodnia przeszła szereg remontów i modernizacji, mimo trudności związanych z prowadzeniem usług w czasie prac.

"Był to trudny czas dla moich pacjentów, ale jestem dumna, że remont dobiega końca,"

"Zmieniliśmy wnętrza, instalacje, a nawet sposób, w jaki segregujemy przestrzenie dla pacjentów, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo epidemiologiczne,"

Dyrektor zwraca uwagę na ważną rolę profilaktyki, szczególnie poprzez program 40 plus, który pozwala na roczne przeglądy stanu zdrowia.

"To naprawdę jest wielki dar... w wielu przypadkach są to badania, które ratują ludziom życie,"

"Nasz zespół aktywnie zachęca do udziału w programie, aby zwiększyć świadomość znaczenia profilaktyki wśród mieszkańców,"

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy.