OPS w Kobyłce - otwarty na wszystkich mieszkańców

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Kobyłce zmienia swoje oblicze, dążąc do przekształcenia w Centrum Usług Społecznych. Przedstawicielki OPS, Urszula Stankiewicz, kierownik OPS, oraz Izabela Drzazga, koordynator Programu Organizowania Społeczności Lokalnej, podkreślają, że OPS pragnie być postrzegany jako instytucja otwarta i przyjazna dla wszystkich mieszkańców.

Najbliższe wydarzenia

Spotkania sąsiedzkie w ogrodzie społecznym "Czarna Kawka w Plenerze"

  • Kiedy: 8 i 15 czerwca
  • Gdzie: Ogród społeczny w Kobyłce
  • Program: Prace porządkowo-ogrodnicze, poranny trening z Fit Asią oraz rozmowy przy kawie.

Działania i inicjatywy

Izabela Drzazga zaznacza, że wszystkie działania OPS wynikają z pomysłów mieszkańców, a nie sztywnego harmonogramu. W ramach projektów społecznych, takich jak "W Grupie Siła", mieszkańcy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania działań na rzecz lokalnej społeczności. Przykładem są Andrzejki oraz animacje przy szkołach, które aktywizują lokalną społeczność.

Czerwcowe spotkania w Spółdzielni Socjalnej Podkowa

  • Tematyka: Warsztaty ekologiczne, szydełkowania oraz planowanie animacji na Dni Kobyłki.
  • Kiedy: 22 i 29 czerwca

Planowane działania na lato

  • Wycieczka rowerowa
  • Kurs kaligrafii
  • Kurs kroju i szycia

Stałe programy i grupy wsparcia

OPS kontynuuje spotkania dla istniejących grup obywatelskich, wsparcia i samopomocy, takich jak grupy diabetyków, kobiet, Ukraińców oraz zajęcia z języka polskiego. W lipcu i sierpniu planowane są "Śniadania sąsiedzkie - rozmowy za stołem", mające na celu integrację osób samotnych.

Zachęta do współpracy

Spotkania organizowane przez OPS są prowadzone przez mieszkańców dla mieszkańców. Tematyka spotkań zależy od talentów, zasobów i zaangażowania uczestników. Izabela Drzazga podkreśla, że jej rolą jest wsparcie przy organizacji spotkań, pobudzanie aktywności oraz wydobywanie potencjału, na którym budowana jest oferta spotkań.

OPS w Kobyłce zaprasza wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w nadchodzących wydarzeniach i aktywnego współtworzenia społeczności lokalnej.

Posłuchaj wywiadu

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z przedstawicielkami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, Urszulą Stankiewicz i Izabelą Drzazgą. Dowiedz się więcej o planach przekształcenia OPS w Centrum Usług Społecznych, bieżących inicjatywach oraz nadchodzących wydarzeniach, takich jak spotkania w ogrodzie społecznym "Czarna Kawka w Plenerze". Odkryj, jak OPS wspiera lokalną społeczność i angażuje mieszkańców w tworzenie przyjaznej, aktywnej przestrzeni. Nie przegap okazji, by poznać bliżej działania, które mogą zmienić miasto na lepsze!


Rafał Firadza