Publicystyka

Pomnik psa w Wołominie

Mieszkańcy Wołomina mówią o nim Misiek, Szeryf lub Kotlet, jeździł koleją do pobliskich miejscowości, przesiadywał na peronie, przychodził na targowisko miejskie czy wchodził do wołomińskich świątyń. Stał się legendą Wołomina, która teraz wpisze się w krajobraz miasta. Rzeźba Psa-Wołominiaka stanie w nowym parku kieszonkowym pomiędzy ulicami Legionów i Wileńską niedaleko dworca w Wołominie. Misiek żył w czasach kiedy problem bezdomności psów był duży, ale próby jego udomowienia nie przynosiły skutku, zawsze znalazł drogę ucieczki. Z Szeryfem wiele mieszkańców Wołomina i okolic wiąże wspaniałe wspomnienia zapytaliśmy Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan i radną miejską Agatę Bochenek jak wspominają tą mądrą psinę.

zdjęcie źródło: https://muzeumpocztowek.wordpress.com/2017/04/01/m...