Publicystyka

Przystanek Ekologia - Co jest odpadem komunalnym???

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie sołectw gminy Wołomin już jutro. O tym co w jej ramach można wystawić a czego nie opowiedziała nam

  • Anna Jurkowiecka z Wydziału Mediów i Komunikacji Urzędu Miejskiego

Przypominamy ,że wystawka obowiązuje tylko zgłoszone wcześniej posesje.