Publicystyka

Przystanek Ekologia - ​Mała retencja – co to znaczy?

Retencja wody to czasowe zatrzymanie obiegu wody, czyli zjawisko (naturalne lub sztuczne) zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią która spadła w postaci deszczu. Retencjonowanie wody odbywa się w pierwszej kolejności na roślinności, na której zatrzymuje się woda. Spowalnia to jej spływ do kanalizacji i rzek. Szybkie pozbywanie się wody jest nie tylko szkodliwe dla środowiska, ale i nieopłacalne. Wodę opadową można łatwo zatrzymać i wykorzystać np. w ogrodzie.A jak to zrobić o to zapytaliśmy

  • Małgorzatę Izdebska Sekretarz gminy Wołomin