Publicystyka

Rozmowy o muzyce - Bogumiła Turczyniak

Towarzystwo Śpiewacze Lira działa przy żyrardowskim Centrum Kultury. Jako najstarszy chór na Mazowszu, "Lira" za cel stawia sobie upowszechnianie pieśni chóralnej. Z Bogumiłą Turczyniak o działalności Towarzystwa rozmawiał Maciej Klociński.