Publicystyka

Rozmowy o muzyce - Halina Jastrzębska-Antczak

Z urodzenia tuszynianka, a żyrardowianka z wyboru. Poetka, malarka, plastyczka i śpiewaczka oraz co najważniejsze - prawdziwa dama! Ze znaną w Żyrardowie artystką, panią Haliną Jastrzębską-Antczak rozmawia Maciej Klociński.