Publicystyka

Rozmowy o muzyce - Mateusz Marcinkowski

Mateusz Marcinkowski rozmawiał z Maciejem Klocińskim na tematy dotyczące wiary, tradycyjnej liturgii katolickiej (Mszy Świętej w rycie rzymskim) oraz roli katechety w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży.