Publicystyka

STWARDNIENIE ROZSIANE - NOWA NADZIEJA DLA PACJENTÓW?

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i Fundacji SM – walcz o siebie! powstał pierwszy w Polsce, oparty na najnowszej wiedzy medycznej, raport poświęcony wtórnie postępującej postaci SM, który przedstawia najważniejsze aspekty tej postaci stwardnienia rozsianego z perspektywy klinicznej, systemu, organizacji służby zdrowia, potrzeb i oczekiwań pacjentów. O stwardnieniu rozsianym, jego objawach, leczeniu i nadziei, jaka pojawiła się dla pacjentów - z jednym z najwybitniejszych ekspertów w tej dziedzinie - prof. dr hab n.med Konradem Rejdakiem - Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.rozmawia Aneta Czaban

fot. idzpodprad.pl