Publicystyka

Wielki Czwartek - Dzień Kapłaństwa

O życiu w kapłaństwie, powołaniu, radościach i rozterkach tak obranej drogi życiowej - w Wielki Czwartek, Dniu Kapłaństwa z księdzem Pawłem Rejem, wikariuszem parafii katedralnej w Kielcach rozmawia Aneta Czaban