Publicystyka

Woda to życie

Jest składnikiem ciała wszystkich żywych organizmów. Rośliny, aby rosnąć i rozwijać się też jej potrzebują. Jest niezbędna do produkcji pokarmu. Dzięki niej w organizmie rośliny transportowane są np. substancje pokarmowe. Bez niej nie ma życia - o wodzie rozmawialiśmy z uczniami ZS1 w Żyrardowie - Natalią i Filipem.