Publicystyka

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU

O możliwości zarejestrowania się w Światowym Rejestrze Dawców Szpiku, odnalezienia swojego bliźniaka genetycznego, oddania mu swoich komórek macierzystych i uratowania mu życia, gdy choruje na białaczkę - z Anną Saletrą z kieleckiej Stacji Krwiodastwa i Krwiolecznictwa, której udało się taką osobę odnaleźć i podarować jej drugie życie - rozmawia Aneta Czaban