Publicystyka

Żyrardowianka laureatką XXII konkursu poezji Józefa Czechowicza w Lublinie.

Urszula Chocyk z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie zostałą laureatką XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego poezji Józefa Czechowicza w Lublinie. Koncert laureatów odbył się w Muzeum Narodowym na Zamku w Lublinie.