Radio inaczej

ANTYKRYZYSOWA TARCZA RADIOWA

1. Wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak

2. Grzegorz Romański właściciel restauracji Monte Carlo

Prowadzenie: Aneta Czaban