Jak zostać asystentką stomatologiczną?

Asystentki stomatologiczne mogą zdobyć zatrudnienie w sektorze usług medycznych - zarówno tym realizującym świadczenia prywatne, jak i te obejmujące usługi z zakresu publicznej opieki zdrowotnej. Miejscem pracy osób asystujących są bowiem prywatne gabinety stomatologiczne, placówki i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, kliniki stomatologiczne i gabinety higienistek stomatologicznych w wybranych placówkach oświatowych. Asystentki stomatologiczne mają również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej - usługowo-medycznej. Aby wspierać lekarzy dentystów należy jednak posiadać formalne uprawnienia. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak zostać asystentką stomatologiczną i rozpocząć pracę w zawodzie.

Kim jest i czym zajmuje się asystentka stomatologiczna?

Asystentka stomatologiczna to osoba zatrudniona w gabinecie stomatologicznym lub ortodontycznym, wspierająca pracę lekarza dentysty bądź stomatologa, także mu asystująca w trakcie przeprowadzanych u pacjenta zabiegów. Osoba posiadająca takie kwalifikacje posiada także szereg obowiązków mających na celu usprawnienie pracy gabinetu lekarskiego oraz jego organizacji i kontaktu z pacjentem.

Jakie są obowiązki asystentki stomatologicznej?
Do głównych zadań realizowanych w lekarskim gabinecie stomatologicznym należą takie czynności jak m.in.:

  • kontakt z pacjentem indywidualnym,
  • zapisywanie i rejestrowanie wizyt pacjentów u lekarza stomatologa bądź ortodonty,
  • koordynowanie grafiku pracy stomatologicznego gabinetu lekarskiego oraz samych lekarzy,
  • przygotowanie gabinetu do przyjęcia pacjenta,
  • prowadzenie dokumentacji gabinetu (w zakresie przeprowadzanych zabiegów, czynności stomatologicznych, składanych zamówień na leki, preparaty, narzędzia, środki opatrunkowe i sprzęt konieczny w wyposażeniu w gabinecie lekarskim),
  • archiwizowanie dokumentów,
  • dokonywanie rozliczeń i ewidencji różnego typu,
  • dbałość o komfort pacjenta w czasie wizyty,
  • porządkowanie gabinetu i utrzymanie porządku sanitarnego w miejscu pracy oraz w miejscu przeprowadzania przez lekarza czynności stomatologicznych,
  • dbanie o wizerunek gabinetu i jakość świadczonych w nim usług medycznych.

Jakie wykształcenie powinna posiadać asystentka stomatologiczna?

Osoba zatrudniona jako asystentki bądź higienistka stomatologiczna lub osoba ubiegajaca się o pracę na tożsamym stanowisku powinna posiadać wykształcenie kierunkowe, ściślej ujmując - średnie wykształcenie medyczne. W praktyce wymóg ten oznacza najczęściej formalną konieczność ukończenia medycznej szkoły średniej lub szkoły policealnej. Asystentka stomatologiczna bez wykształcenia średniego medycznego nie może bowiem wykonywać tego zawodu, nie posiada koniecznych uprawnień, a jej kwalifikacje powinny być potwierdzone odpowiednim dokumentem, np. świadectwem ukończenia szkoły policealnej na kierunku asystentka stomatologiczna z ortodoncją (ewentualnie higienistka stomatologiczna). Zdobyte w ten sposób wykształcenie oraz praktyczne umiejętności osoba pracująca w zawodzie asystenta lekarza stomatologa czy lekarza ortodonty może ponadto poszerzać, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach poszerzających zdobyta wiedze i wypracowane umiejętności.

Jak zostać asystentką stomatologiczną? Poradnik krok po kroku


Pierwszym krokiem do zostania asystentką stomatologiczną jest podjęcie decyzji o wybraniu właśnie tego kierunku swojej przyszłej ścieżki zawodowej kariery. Następnie należy wybrać odpowiednią formę kształcenia. Warto pamiętać, że aby pracować w gabinecie stomatologicznym czy ortodontycznym i asystować lekarzowi w jego codziennej pracy nie trzeba kończyć studiów medycznych - wystarczy w tym celu ukończyć szkołę policealną na kierunku asystentka stomatologiczna.
Aby dokonać zapisu na wybrany kierunek kształcenia, należy wybrać odpowiedni oddział i placówkę. Rekrutacja do szkoły policealnej odbywa się online - poprzez wypełnienie formularza (kwestionariusza) osobowego. Na pierwszym etapie rekrutacji szkoła policealna wymaga od kandydatów na słuchaczy podania podstawowych danych kontaktowych - imienia, nazwiska, adresu e-mailowego oraz numeru telefonu. Następnie - po wstępnej weryfikacji danych - kandydat proszony jest o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do siedziby placówki.
Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej - oprócz powyższych - jest kolejność zgłoszeń. Mimo tej procedury, przyjmowalność do tego typu szkół jest duża, a brak matury nie dyskwalifikuje kandydatów na słuchaczy, ubiegających się o przyjęcie do szkoły. Kolejnym etapem - po dostarczeniu wymaganych dokumentów - jest oczekiwanie na wynik rekrutacji, a następnie rozpoczęcie nauki wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego bądź semestru (w zależności od harmonogramu kształcenia) w danej szkole policealnej. Po ukończeniu nauki w szkole policealnej absolwent uzyskuje tytuł zawodowy asystentki bądź asystenta stomatologicznego i może z powodzeniem rozpocząć karierę zawodową, poszukując zatrudnienia w publicznym, jak i prywatnym sektorze świadczącym usługi medyczne z zakresu stomatologii i ortodoncji.


tekst sponsorowany