Radio inaczej

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY

O ekumenicznym wydarzeniu, jakim jest przypadający dziś Światowy Dzień Modlitwy, który zrzesza trzy największe tradycje chrześcijańskie: protestancką, prawosławną i rzymskokatolicką z diakon Beatą Obracaj z Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego rozmawia Aneta Czaban