Społeczna

Bezpłatna pomoc prawna

Działają już wszystkie punkty bezpłatnej pomocy prawnej. W większości z nich porad udzielają radcy prawni i adwokaci. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, które tę sprawę traktuje priorytetowo. Mówi o tym wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.