Społeczna

Prawo pracy w Polsce

Kodeks pracy to najważniejsze źródło prawa pracy w Polsce. Kodeks pracy porusza takie zagadnienia jak np: stosunek pracy, wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy i pracownika, czas pracy, urlopy, uprawnienia rodzicielskie, zatrudnianie młodocianych czy bezpieczeństwo i higiena pracy. A jak zadbać o nasze prawa pracownicze, co zrobić w przypadku, gdy nie są one respektowane? O tym opowie nasz ekspert, prof. dr hab. Joanna Taczkowska - Olszewska