Społeczna

Profesjonalizacja zawodu mediatora

Wszystkie sprawy związane z sądowym rozwiązywaniem problemów to ogromny stres dla uczestników procesu. Jednak nie wszystkie spory muszą być rozstrzygane przez sądy. W polskim prawie funkcjonuje zjawisko mediacji. Jak Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza usprawnić pracę mediatorów i sprawić, by była bardziej profesjonalna? Mówi minister Marcin Romanowski.