Społeczna

Przemoc domowa / przemoc dzieci wobec rodziców

Dlaczego tak trudno udzielić pomocy rodzicom doświadczającym przemocy ze strony swoich dzieci? Ekspert - psycholog Beata Turczyńska