Społeczna

Ustawa antycovidowa

W marcu br prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Uregulowane zostały m.in. zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby. Rozmawiamy z ministrem Maciejem Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych.


(fot. fernando zhiminaicela z Pixabay )