Sport

Rusza adaptacja budynku OSP w Starych Załubicach

Na potrzeby kulturalno- edukacyjne obiekt zostanie wkrótce przebudowany. Włodarze Radzymina podpisali już umowę z wykonawcą prac, który powinien zakończyć adaptację budynku w kwietniu przyszłego roku. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie remont generalny obejmujący m.in. wymianę okien, drzwi oraz wykonanie nowej elewacji. Zakupione zostanie również wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej w postaci instrumentów muzycznych, w tym gitar, pianina cyfrowego oraz komputerów i aparatów fotograficznych. W budynku prowadzone będzie kino studyjne oraz warsztaty garncarstwa, fotografii, nauki języków obcych i zajęć plastycznych oraz filmowych. Na zewnątrz powstanie taras pełniący w okresie letnim funkcję sceny. Inwestycja w Starych Załubicach powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że Wykonawcy odpowiadają zarówno za zaprojektowanie budynku, proces budowlany oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, aby przekazać budynek od użytkowania. Na modernizację budynku gmina pozyskała 600 tys. unijnego wsparcia, zaś cała inwestycja wyniesie ponad 1 mln zł.