Aktualności

Bezpłatne badania dla palaczyBezpłatne badania dla palaczy. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie realizuje „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc”. Tomaszowska onkologia to jeden z czterech ośrodków z województwa łódzkiego, wyłonionych w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. /Z oferty mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 80 roku życia, które palą, od co najmniej 30 lat, przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie lub palili w przeszłości i rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu. W ramach Programu, pacjenci mogą skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich (pulmonologicznej i torakochirurgicznej) oraz wykonać niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem)./ Skierowanie nie jest wymagane. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 44 786 81 00 lub 44 786 81 01. W związku z epidemią COVID-19 konsultacje oraz badania prowadzone są w warunkach zaostrzonego rygoru sanitarnego. pacjenci proszeni są o zakrywanie ust i nosa oraz zastosowanie się do procedur obowiązujących na terenie poradni i szpitala.Jacek Stępnicki, rzecznik prasowy Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego