Radio FAMA

„Radio Fama 90,6 FM” z siedzibą w Słupsku pod adresem: 76-200 Słupsk; ul. Starzyńskiego 6-7; Tel. redakcja: 59 841 45 99; +48 795 425 065; slupsk.sekretariat@radiofama.com.pl; www.radiofama.com.pl Redaktor Naczelny – p.o. Agnieszka Komorniczak

„Radio Fama 92,9 FM” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim pod adresem: 97-200 Tomaszów Mazowiecki; ul. Smugowa 1/11; Tel. redakcja: 44 724 05 61; tomaszow@radiofama.com.pl; www.radiofama.com.pl Redaktor Naczelny – p.o. Łukasz Kowalczyk

„Radio Fama 94,7 FM” z siedzibą w Wołominie pod adresem: 05-200 Wołomin; ul. Wileńska 44; Tel. redakcja: + 48 666 033 054; info.wolomin@radiofama.com.pl; www.radiofama.com.pl Redaktor Naczelny – Jarosław Jabłoński

„Radio Fama 104,1 FM” z siedzibą w Żyrardowie pod adresem: 96-300 Żyrardów; ul. 1 Maja 14; Tel. redakcja: 46 854 10 50; info@radiofama.com.pl; www.radiofama.com.pl Redaktor Naczelny – Barbara Chlewicka

Nadawca

Radio TOP Sp. z o.o.25-416 Kielce ul. Zbożowa 21; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000225247; NIP657-262-00-37; REGON 260003250;Prezes Zarządu - Danuta Muszyńska. Prokurent – Jan Jagielski. Kapitał zakładowy - 2 250 000,00zł w całości opłacony; Rok założenia 2004r.Udziałowcy: Centralna Agencja Reklamowa Sp. z o.o.; Do-centa In. S.A. Beneficjent rzeczywisty: Jan Jagielski.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji a nadawca – Radio TOP Sp. z o.o. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi medialne dostarczane przez Radio TOP Sp. z o.o. i spółki powiązane kapitałowo z Radiem TOP Sp. z o.o.

Nazwa usługi medialnej

siedziba

Podmiot

Rodzaj usługi

Radio FAMA 90,6 FM

Słupsk

Radio TOP Sp. z o.o

Program radiowy

Radio FAMA 92,9 FM

Tomaszów Maz.

Radio TOP Sp. z o.o

Program radiowy

Radio FAMA 94,7 FM

Wołomin

Radio TOP Sp.z o.o.

Program radiowy

Radio FAMA 104,1 FM

Żyrardów

Radio TOP Sp. z o.o

Program radiowy

Radio FAMA 90.9 FM

Kielce

A.R.T. FAMA Sp. z o.o.

Program radiowy

*) Publikacja realizująca obowiązki wynikające z ustawy o radiofonii i telewizji.