O firmie

Radio FAMA Kielce
ul. Kozia 2
25-514 Kielce
tel. 41 344 67 91

Radio FAMA Tomaszów
ul. Smugowa 1/11 lok. 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 724 05 61

Radio FAMA Wołomin
ul. Wileńska 44
05-200 Wołomin
tel. 22 787 63 60

Radio FAMA Słupsk
ul. Starzyńskiego 6-7
76-200 Słupsk
tel. 59 841 45 99

Radio FAMA Żyrardów
ul. 1 Maja 14
96-300 Żyrardów
tel. 46 854 10 50


Agencja Radiowo-Telewizyjna "FAMA" sp. z o.o.

Kapitał Zakładowy: 2.000.000,00 zł
Bank: PeKaO S.A. o/Kielce
Nr konta: 55 1240 1372 1111 0010 2122 1113
NIP: 657-10-18-746
REGON: 290003924

Zarząd

• Jan Jagielski - Prezes Zarządu

Udziałowcy

• AP-H "Do-centa" sp z o.o.
• Centralna Agencja Reklamowa sp z o.o.
• "Do-centa In." S.A.
• Jagielski Jan

Struktura

• Prezes: Jan Jagielski
• Prokurent: Agnieszka Komorniczak
• Dyrektor Programowy: Michał Stachowicz
• Redaktor Naczelny Kielce: Aneta Czaban
• Redaktor Naczelny Tomaszów: Małgorzata Niewiadomska
• Redaktor Naczelny Wołomin: Barbara Chlewicka
• Redaktor Naczelny Żyrardów: Barbara Chlewicka
• Dyrektor oddziału Wołomin: p.o. Barbara Jędrzejewska
• Szef Działu Muzycznego: Piotr Gładkowski
• Szef Działu Informacji Tomaszów: Łukasz Kowalczyk
• Szef Działu Informacji Żyrardów: Karolina Sobolewska