Aktualności

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca. Przysługuje on rodzicom dzieci w wieku do 8 roku życia oraz do 16 roku życia, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, a także do 18 roku życia, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i rodzicom tych dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Aby otrzymać zasiłek należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o zasiłek. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą powinny złożyć je w ZUS. Dodatkowy zasiłek nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym