Aktualności

Doręczanie korespondencji pod adresy osób objętych kwarantanną wstrzymane przez Pocztę Polską

Doręczanie korespondencji pod adresy osób objętych kwarantanną wstrzymane przez Pocztę Polską. Do czasu zakończenia przymusowej izolacji, przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych. W ramach swoich usług Poczt umożliwia m.in. zlecenie przedłużonego przechowania w określonym czasie przesyłki rejestrowanej. Wprowadzone zostały również szczególne procedury w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej, ponieważ Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Poczta jest w kontakcie z regionalnymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie.