Droższe opłaty za wodę i ścieki

Wodociągi Kieleckie podniosą opłaty za wodę i odbiór ścieków. Pierwsze podwyżki nastąpią już dziś, a w ciągu trzech lat ceny wzrosną o kilkanaście procent. Nową taryfę zatwierdziło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Więcej na temat podwyżki mówił Ziemowit Nowak, rzecznik Wodociągów Kieleckich.

- Wodociągi Kieleckie ogłosiły nową taryfę na lata 2024-27. Przewiduję ona w pierwszym roku wzrost ceny tej podstawowej wodościeku czyli metr sześcienny wody oraz odprowadzania ścieków dla mieszkańców o około 14 procent. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że mimo tych podwyżek cały czas cena wody jest średnią ceną dla największych 20 miast w kraju.

Dotychczasowa stawka netto za wodę i ścieki wynosząca 12,26 zł została podniesiona do 13,24 zł za metr sześcienny w przypadku gospodarstwa domowego. Zmiana cen obejmie kielczan, a także odbiorców z terenu gmin: Masłów, Zagnańsk i Nowiny.

Fot. Istockphoto.com

Opr. WM.