Aktualności

Działania policjantów z grupy "SPEED"

Policjanci z grupy „SPEED" z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzili na terenie Łodzi kontrole kierowców. Reagowali głównie na przekroczenia prędkości, szczególnie te popełniane w terenie zabudowanym. Wyniki pracy policjantów pokazują, że kierowcy nadal lekceważą zdrowie i życie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego. W trakcie działań funkcjonariusze aż w 9 przypadkach zatrzymali kierującym prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 km/h. Kierowcy zapominają, że tak duże przekraczanie prędkości stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko ich ale również innych uczestników ruchu drogowego, tym bardziej, że to właśnie prędkość nadal pozostaje główną przyczyną zdarzeń drogowych z winy kierującego. Z danych statystycznych województwa łódzkiego wynika, że w 21,7% wszystkich zdarzeń drogowych jako przyczynę odnotowano niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Należy przypomnieć również, że tylko na terenie Łodzi w 2020 roku doszło do 918 wypadków drogowych ( 38% wszystkich z całego województwa łódzkiego ), w wyniku których zginęły 24 osoby, a 1040 zostało rannych. Policjanci przypominają, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy, wysokim mandatem i punktami karnymi. Pamiętajmy też, że bezpieczna prędkość nie wynika jedynie z ograniczeń prędkości, lecz każdorazowo z jej dostosowania do warunków panujących na drodze, a przede wszystkim własnych umiejętności.