Aktualności

Dziś Dzień Ofiar Przestępstw

Dziś Dzień Ofiar Przestępstw. To polskie święto obchodzone 22 lutego na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 12 lutego 2003 roku. Jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Ponadto w Polsce co cyklicznie co roku obchodzony jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, którego jednym z głównych organizatorów jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach tej akcji osoby poszkodowane mogą bezpłatnie zasięgać porad i pomocy prawnej w wyznaczonych lokalizacjach. W naszym województwie pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem zajmuje się Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na rzecz Bezrobotnych „Wszyscy Razem – In Corpore”, z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej. W Tomaszowie do 26 lutego w budynku Sądu Rejonowego w pokoju nr 106 (sala konferencyjna) w godzinach od 10.00 do 14.00 asystenci sędziego i kuratorzy sądowi udzielać będą ofiarom przestępstw bezpłatnych porad i informacji o przysługujących im uprawnieniach. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa podczas obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym” zachowane będą wszelkie wymogi sanitarne. Fachową pomoc będzie można uzyskać także telefonicznie oraz mailowo pod adresem: boi@tomaszow-maz.sr.gov.pl W ramach akcji pokrzywdzeni mogą też uzyskać wsparcia w organizacjach, które w 2021 roku świadczą pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: www.macierz.pl Do akcji włączyli się także tomaszowscy policjanci. W Komendzie Powiatowej Policji, wzorem lat ubiegłych, pełnione są dyżury telefoniczne dla ofiar przestępstw. Będzie można z nich skorzystać do niedzieli. Szczegóły można znaleźć na stronie tomaszowskiej komendy.