Dziś maturzyści zmierzyli się z językiem angielskim!

Trwa trzeci dzień matur, tym razem maturzyści musieli sprawdzić swoją wiedzę z języka angielskiego, na poziomie podstawowym. W związku z tym spytaliśmy maturzystów z V Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Piotra Ściegiennego o ich wrażenia po napisanym egzaminie. Według nich arkusz z pytaniami był dużo łatwiejszy niż na maturze próbnej i jedynie pojedyncze pytania związane ze zrozumieniem ze słuchu wymagały dłuższego zastanowienia się nad prawidłową odpowiedzią.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym był obowiązkowy dla wszystkich którzy zdawali maturę. Maturzyści niezależnie od formuły zakończyli pracę z arkuszami po 120 minutach. O godzinie 14 odbędą się jeszcze egzaminy dojrzałości z innych języków obcych, między innymi niemieckiego i francuskiego.

Wyniki matury absolwenci szkół średnich poznają 9 lipca.

Opr. WM.