Halo Tu Radzymin!

Radzymin, miasto bogate w historię i kulturę, znów zaskakuje swoimi wydarzeniami kulturalnymi. W ramach audycji "Halo tu Radzymin" dowiedzieliśmy się o najnowszych przedsięwzięciach, które skupiają się na patriotyzmie oraz lokalnych bohaterach, a także aktywizacji społeczności seniorów.

Artur Laskowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Radzyminie, wraz z zastępczynią Jolantą Boguszewską, opowiedzieli o obchodach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Warto podkreślić, że te uroczystości nie są tylko chwilą przypomnienia o ważnych momentach historycznych, ale także okazją do wspólnej celebracji. Oprócz mszy świętej, przemarszu i występu orkiestry, mieszkańcy mogą cieszyć się atrakcjami pikniku oraz koncertem Stanisława Górki - znanego aktora i reżysera. Górka, zaangażowany w teatralne interpretacje polskiej historii, przedstawił program "Witaj Maj, Trzeci Maj - Piosenka w Drodze do Niepodległej".

Z kolei Jola Boguszewska omówiła nowy projekt "Historia w Cieniu Bitwy", finansowany przez grant Biura Niepodległa. Inicjatywa ta ma na celu upamiętnienie lokalnych bohaterów, jak Roman Zuliński, nauczyciel i działacz niepodległościowy, którego historia zostanie przybliżona podczas wystawy oraz spektaklu opowiadającego o jego życiu i walce o wolność.

Druga część programu poświęcona była aktywnościom dla seniorów, organizowanym przez Radzyński Ośrodek Kultury i Sportu. Jak opowiedziała Sylwia Lenkiewicz, instruktorka zajmująca się seniorami, ośrodek prowadzi zajęcia ruchowe i taneczne, które nie tylko sprzyjają zdrowiu, ale również integrują lokalną społeczność starszych mieszkańców. Zajęcia, takie jak nordic walking czy taniec, są bezpłatne i otwarte dla każdego seniora, chętnego do aktywności fizycznej.