Internet i drzewa: Wyjaśnienia burmistrz Kobyłki

W Kobyłce rozgorzały dyskusje na temat lokalnych wyzwań: wyłączenia prądu, problemy z internetem, czy kontrowersje wokół wycinki drzew. Burmistrz Kobyłki, Edyta Zbieć, podzieliła się refleksjami na te tematy, szczególnie podkreślając rolę "fejkowych" kont w mediach społecznościowych, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje i potęgują niepokój wśród mieszkańców.

Wyjaśniła, że wiele zgłoszeń dotyczących wyłączeń prądu czy stanu drzew w mieście jest wynikiem ingerencji nieuprawnionych osób lub rutynowych prac leśnych, nie zaś błędów urzędu. Problemy techniczne, takie jak brak internetu podczas sesji rady miasta, burmistrz przypisuje kwestiom technicznym, nie zaś własnej niekompetencji. Zbieć podkreśla trudności w walce z dezinformacją, zwłaszcza w kontekście rosnącej roli mediów społecznościowych jako źródła informacji dla mieszkańców.

Rozmowa ujawnia, jak w Kobyłce lokalne wyzwania mieszają się z problemami komunikacji i dezinformacji, stawiając przed urzędnikami zadanie nie tylko zarządzania miastem, ale i konfrontacji z fałszywymi narracjami.


Rozmowa z burmistrz Edytą Zbieć została nagrana 26 marca, (wtorek), a jej emisja odbyła się 28 marca, (czwartek)