Katarzyna Pazio przedstawia: Zespół MWS dla Powiatu

W radiowym studio gościliśmy Katarzynę Pazio, liderkę listy Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w nadchodzących wyborach do rady powiatu na terenie Gminy Wołomin. Jako stowarzyszenie z 23-letnią historią, założone przez Konrada Rytla, znanego z wieloletniej służby jako starosta i wicestarosta wołomiński, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa koncentruje się na pracy na rzecz społeczności lokalnych, opierając swoje wartości na zasadach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Kandydatka podkreśla, że w samorządzie nie ma miejsca na polityczne rozgrywki, lecz na pracę z i dla ludzi. Lista nr 13 w Gminie Wołomin skupia osoby z długą historią zaangażowania w sprawy lokalne, które mogą pochwalić się realnymi osiągnięciami, a nie tylko pustymi obietnicami.

Program Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest zmiana w szpitalu powiatowym, mająca na celu zatrzymanie lekarzy i inwestowanie nie tylko w infrastrukturę, ale przede wszystkim w ludzi. Bezpieczeństwo mieszkańców to kolejny priorytet, gdzie stowarzyszenie wzywa do współpracy ponad podziałami, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, takich jak składowanie niebezpiecznych odpadów w Wołominie.

Katarzyna Pazio szczegółowo przedstawiła listę kandydatów Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej do rady powiatu, z terenu Gminy Wołomin. Każdy kandydat wnosi do kampanii swoje unikalne doświadczenie i zaangażowanie w lokalną społeczność:

  1. Katarzyna Pazio
  2. Paweł Solis
  3. Ewa Jabłońska
  4. Dariusz Suchenek
  5. Daniela Minkiewicz
  6. Jan Tokarski
  7. Aleksandra Kwapisiwiecz
  8. Paweł Kocik

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy, aby poznać bliżej kandydatów i ich wizję na rozwój Gminy Wołomin oraz całego powiatu.


Opłacona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa ·