Klembów pod okiem 70 kamer: bezpieczeństwo wzrasta

Na terenie gminy Klembów, uruchomiono zaawansowany system monitoringu wizyjnego, który obejmuje 70 kamer rozmieszczonych w strategicznych lokalizacjach, takich jak skrzyżowania, place zabaw, parki, czy parkingi. Ten krok ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w obliczu braku lokalnej straży miejskiej czy gminnej oraz bezpośredniego posterunku policji. Gmina, będąca częścią terytorialnego zasięgu Komisariatu Policji w Tłuszczu, nie posiadała dotąd tak rozbudowanego systemu monitoringu, co stanowiło wyzwanie z uwagi na jej rozległy charakter.

W wywiadzie omówiono również kwestie związane z lokalną strażą pożarną, w tym zakup nowego sprzętu i pojazdów, co dodatkowo wpływa na poprawę bezpieczeństwa i gotowości do działań ratowniczych w gminie. Planowana jest budowa nowej strażnicy w Klembowie, co ma przynieść poprawę warunków pracy strażaków oraz umożliwić lepsze przystosowanie obiektu do potrzeb jednostki. Inwestycja ta jest wspierana przez środki z programu "Polska Ład", z planowanym budżetem na poziomie dwóch milionów złotych.

W naszym studio gościli wójt gminy Klembów Rafał Mathiak, jak i przewodniczący Rady Gminy Michał Wąsik