Aktualności

Konsultacje i porady w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie

25 listopada wystartowała kampania społeczna pn. „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Jest ona organizowana na szczeblu międzynarodowym od 1991 roku. Jej celem jest głównie wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć poprzez m.in. budowanie świadomości, że przemoc stanowi pogwałcenie praw człowieka. W kampanii bierze udział ponad 2000 organizacji w blisko 160 krajach. Przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie przybierać może różne formy. Nie dotyczy ona też konkretnej grupy społecznej. Dotyka osoby w każdym wieku o różnym statusie majątkowym. Osoby doznające przemocy bardzo często czują się osamotnione i bezradne. W ramach prowadzonej kampanii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie organizuje od 29 listopada do 3 grudnia, w godzinach 8.00 do 15.30, konsultacje i porady z psychologiem i pracownikiem socjalnym Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób zainteresowanych sprawami zapobiegania i zwalczania przemocy oraz osób będących ofiarami przemocy. Będą się one odbywać w tomaszowskim MOPSie przy ul. Cekanowskiej.