Aktualności

Konsultacje w Miejskim ośrodku Pomocy SpołecznejKonsultacje w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej. Są one organizowane z okazji, przypadającego na 25 listopada, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Osoby zainteresowane sprawami zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, osoby będące ofiarami przemocy będą mogły wziąć udział w otwartych konsultacjach oraz skorzystać z porad psychologa i pracownika socjalnego Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjaliści będą dyżurować 26 listopada, w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w dniach od 27 do 29 listopada, w godzinach od 8.00 do 15.30 w siedzibie MOPS-u.