Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Markach już otwarta

Otwarcie nowych placówek wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w Markach i powiecie wołomińskim staje się kluczowym krokiem naprzód w oferowaniu niezbędnej pomocy dzieciom i młodzieży. W kontekście wyzwań po pandemii, zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne staje się bardziej widoczne. Dzięki inicjatywie lokalnych władz, nowa poradnia w Markach, wyposażona w pięć gabinetów i salę sensoryczną, ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów. Inwestycja ta, realizowana we współpracy z burmistrzem i prywatnymi inwestorami, pokazuje zrozumienie potrzeb społeczności i dąży do ich zaspokojenia.

Jednocześnie, starania o rozszerzenie oferty medycznej dla dorosłych i dzieci w szpitalu powiatowym w Wołominie, w tym otwarcie nowej przychodni specjalistycznej i zwiększenie dostępności do specjalistów, takich jak endokrynolodzy, świadczą o determinacji władz w poprawie lokalnej opieki zdrowotnej. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury medycznej, w tym szpitala, są kolejnym krokiem ku lepszemu zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców.

Zaprezentowane działania odzwierciedlają szersze zaangażowanie władz powiatu w ulepszanie jakości życia mieszkańców, przez co lokalna społeczność może spodziewać się znaczącej poprawy w dostępie do opieki zdrowotnej i wsparcia psychologicznego. W obliczu wyzwań czasów postpandemicznych, takie inwestycje są nie tylko odpowiedzią na bieżące potrzeby, ale również inwestycją w przyszłość regionu.

Gościliśmy Adama Lubiaka, starostę Wołomińskiego, i Agnieszkę Kibart, naczelnik wydziału zdrowia,